Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване в „Хексод” ООД, по Договор за безвъзмездна финансова помощ

Публикувано: 31 юли 2013 г., понеделник

Публична обява и оферта за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

“Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация
на технологично оборудване в „Хексод” ООД, по Договор
за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0480-C0001”

по обособени позиции:

  • Обособена позиция № 01 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високоскоростен 5-осен обработващ център с ЦПУ.
  • Обособена позиция № 02 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на винтов компресор.

Документи за процедурата за определяне на изпълнител
(приложеният файл е в ZIP формат, 5,5 Мб)

Пакетът от документи съдържа 14 файла. Моля, свалете и разархивирайте.

Разглеждате: Покана за търг